CONDITIES OM TENTOON TE STELLEN

 

MUZE’UM L   LICHT & LANDSCHAP
PRIVAAT ART CENTER OP DE SITE ZILVERBERG - ROESELARE

het muze’um L werkt als een katalysator voor creaties rond licht, lijn, lengtegraad en landschap // het muze’umL biedt de mogelijkheid aan iedereen die zich aangetrokken voelt om er zijn (haar) discipline uit te voeren in situ, zowel in- als out-door.

U ZOU GRAAG TENTOONSTELLEN IN HET MUZE’UM L

tot op heden zijn alle tentoonstellingen in het muze’umL het resultaat van kunstenaars die een idee voorgesteld hebben // ook nu kunnen muzikanten, kunstenaars, fotografen . . steeds aan muze’umL een project voorstellen om in het muze’umL uit te voeren // het project dient wel een link te hebben met de omgeving en/of het gebouw // u kan uw voorstel indienen samen met enkele foto’s van eerder werk.( mail@muzeuml.be )

HOE ONDERSCHEIDT EEN ‘IN SITU’ TENTOONSTELLING ZICH VAN EEN GEWONE TENTOONSTELLING

‘in situ’ betekent dat de omgeving (het gebouw, het landschap, de plaatselijke natuur, het licht in het muze’umL ) meespeelt in het ‘creëren’ van het tentoon te stellen kunstwerk // geen gewone opstelling, maar werken, die op elkaar inspelen en samen een eenheid vormen //

EENMAAL U DE GOEDKEURING VAN HET SELECTIE-TEAM HEBT, KRIJGT U VRIJ SPEL HOE HET UIT TE VOEREN

het mecenaat van de familie callebert ten voordele van het muze’umL beperkt zich tot de bouw en de aanleg van de site plus het continue onderhoud // daardoor zullen de interventies van de kunstenaars (of galerieën of musea) onder hun verantwoordelijkheid en bevoegdheid gebeuren // voor financies kan indien nodig gezamenlijk gezocht worden naar een sponsor.

er zijn 4 expo’s per jaar, gebonden aan het seizoen en de stand van de zon // ze starten telkens rond 21 mrt, 21 juni, 21 sept en 21 dec

VERNISSAGE

u kiest of u een vernissage voor uw vrienden wenst of een openlijke vernissage voor iedereen. in dit laatste geval biedt het muze’umL de openingsreceptie aan met een drankje op de eerste dag van de tentoonstelling zelf (zondag van 15 tot 17u) // de uitnodigingen worden normaal ontworpen door de grafische ontwerpers van het muze’umL // alle publiciteit gaat via e-mail en geschikte websites // muze’um L is verbonden aan de belgische cultuurdatabank  www.cultuurdatabank.be

de exposant(en) geven cv, uitleg en foto’s op voorhand en die worden bondig gepresenteerd // boeken en documentatie kunnen uiteraard ter inzage worden neergelegd //

alhoewel de verkoop niet het oorspronkelijke doel is, wordt de verkoop uiteraard toegestaan // van de publieksprijs inclusief btw, gaat bij verkoop minimaal 25 delen als donatie naar het muze’umL en 75 delen naar de kunstenaar, gallerie of museum.

MUZE'UM L - AGENDA 2018


EXPO 1 :   07 JAN  - 04 MRT 2018 :     THE SUM OF THE PARTS EQUALS ONE / CARTE BLANCHE AAN BRECHT HEYTENS / BE

EXPO 2 :   18 MRT - 03 JUN 2018 :      ‘IN SITU’ INSTALLATIE, DE LUISTER VAN HET LICHT, EEN ENSCENERING DOOR MONIQUE THOMAES / BE

EXPO 3 :   10 JUNI - 01 JUL 2018 :        ‘IN SITU’ INSTALLATIE / CARTE BLANCHE AAN KIFOULI DOSSOU / BÉNIN

EXPO 4      15 JUL - 02 SEP 2018 :        ‘IN SITU’ INSTALLATIE / 'OUR_LAND' VAN PIETER - JAN PEETERS / BE

EXPO 4 :   16 SEPT - 02 DEC 2018 :     ‘IN SITU’ INSTALLATIE / CARTE BLANCHE AAN ANUSCH B / BE

 

MUZE'UM L - AGENDA 2019


EXPO 1 :   06 JAN  - 10 MRT 2019 :     ‘IN SITU’ INSTALLATIE, CARTE BLANCHE AAN ...

EXPO 2 :   24 MRT - 09 JUN 2019 :      ‘IN SITU’ INSTALLATIE, CARTE BLANCHE AAN ...

EXPO 3 :   23 JUNI - 18 aug 2019         ‘IN SITU’ INSTALLATIE / CARTE BLANCHE AAN ALEXANDER KETELE / BE

EXPO 4 :   22 SEPT - 01 DEC 2019:     ‘IN SITU’ INSTALLATIE / CARTE BLANCHE AAN ...

MUZE’UM L
MUZE’UM LICHT & LANDSCHAP

bergstraat 23, zilverberg-roeselare, belgium   O 3°7’45” / N 50°55’12”
www.muzeuml.be // info@muzeuml.be // www.lightmeridian.org // info@lightmeridian.org
donatie rekening: BE10 3631 3854 1504