MUZE’UM L   LICHT & LANDSCHAP
ONAFHANKELIJK ART CENTER OP DE SITE ZILVERBERG - ROESELARE

het muze’um L werkt als een katalysator voor de creaties rond licht, lijn, lengtegraad en landschap // het muze'umL biedt de mogelijkheid aan iedereen die zich aangetrokken voelt om zijn (haar) discipline uit te voeren in situ, zowel in- als out-door.

'IN SITU' KUNST

hedendaagse 'in situ' kunst verwijst naar een artistieke methode die het kunstwerk aan de home site verbindt // 'In situ' kunst beschrijft ook werk dat de plaats waar het is geïnstalleerd weerspiegelt // de meest bekende 'in situ' kunst is land art, waarbij meestal rekening wordt gehouden met de omgeving waarin het wordt uitgeoefend.

AFSPRAKEN MUZE’UM L. /  KUNSTENAARS, GALERIEËN, MUSEA

in het kader van zijn ‘algemeen informatie punt van de licht-meridiaan’ ontvangt
het muzeum L zowel kunstenaars als gallerieën als musea om er 'in situ' tentoon te stellen // in het kader van de licht-meridiaan stelt het muze’um L niet alleen tentoon, maar zal het alle culturele evenementen die op het licht-meridiaan gepland en/of uitgevoerd zijn, informeren en verzamelen. 

het mecenaat van de familie callebert ten voordele van het muze’um L beperkte zich tot de bouw en de aanleg van de site plus verder het continue onderhoud // daardoor zullen de interventies van de kunstenaars, galerieën of musea onder hun verantwoordelijkheid en bevoegdheid gebeuren // voor financies kan evenwel gezamentlijk gezocht worden naar een sponsor.

er zijn 4 expo’s per jaar, gebonden aan het seizoen en starten telkens rond 21 mrt, 21 juni, 21 sept en 21 dec

indien een vernissage gewenst wordt, kan onderling afgesproken worden waarbij het muze’um L de openingsreceptie aanbiedt // de uitnodigingen worden normaal ontworpen door de grafische ontwerpers van het muze’um L // alle publiciteit gaat via e-mail en geschikte websites //  muze’um L is verbonden aan de belgische cultuurdatabank  
www.cultuurdatabank.be

de exposant(en) geven cv, documentatie en foto’s op voorhand en worden bondig gepresenteerd. boeken en documentatie kunnen uiteraard ter inzage worden gelegd //

alhoewel de verkoop niet het oorspronkelijke doel is, wordt de verkoop uiteraard toegestaan // van de publiekprijs inclusief btw, gaat bij verkoop minimaal 25 delen als donatie naar het muze’um L en 75 delen naar de kunstenaar, gallerie of museum.

 

AGENDA

EXPO 1 / 2017 :   18 dec 2016 - 05 mrt 2017 : bea crèvecoeur / BE plus tentoonstelling resultaten 1st internationale oproep tot participatie
EXPO 2 / 2017 :   19 mrt - 21 mei 2017 : "wolkenjagers, beeld en klanklandschappen" / greet tanghe / BE & filip dewaele / BE
EXPO 3 / 2017 :   08 juni - 20 aug 2017 : duo ilse van roy / BE - jesse magee / US-DE
EXPO 4 / 2017 :   24 sept - 03 dec 2017 : 'in situ' installatie / carte blanche aan valérie vogt / BE

EXPO 1 / 2018 :   17 déc 2017 - 04 mrs 2018 : 'in situ' installatie / carte blanche aan . . .*
EXPO 2 / 2018 :   18 mrs - 03 jun 2018 : 'in situ' installatie / carte blanche aan monique thomaes / BE
EXPO 3 / 2018 :    juni 2018 : 'in situ' installatie / carte blanche aan "la fondation zinsou" / BÉNIN
EXPO 4 / 2018 :   16 sept - 02 dec 2018 : 'in situ' installatie / carte blanche aan . . .*

* deze periodes zijn nog vrij voor kunstenaars die graag een in situ installatie willen uitvoeren in of rond het muze'umL

 

MUZE’UM L
MUZE’UM LICHT & LANDSCHAP

bergstraat 23, zilverberg-roeselare, belgium   O 03°07’45” / N 50°55’12”
www.muzeuml.be // info@muzeuml.be // www.lightmeridian.org // info@lightmeridian.org
donatie rekening: BE10 3631 3854 1504