MUZE’UM L   LICHT & LANDSCHAP
PRIVAAT ART CENTER OP DE SITE ZILVERBERG - ROESELARE

het muze’um L werkt als een katalysator voor de creaties rond licht, lijn, lengtegraad en landschap // het muze'umL biedt de mogelijkheid aan iedereen die zich aangetrokken voelt om zijn (haar) discipline uit te voeren in situ, zowel in- als out-door.

U ZOU GRAAG TENTOONSTELLEN IN HET MUZE'UM L

alle huidige tentoonstellingen in het muze'umL zijn het resultaat van kunstenaars die een expo voorgesteld hebben // dus nu ook: muzikanten, kunstenaars, fotografen . .  kunnen steeds aan muze'umL een project voorstellen om in het muze'umL uit te voeren // het project dient wel een link te hebben met de omgeving en/of het gebouw // de "muze" in muze'um duidt op het inspireren en niet om een klassieke tentoonstelling in een galerie // uw voorstel kan op eenvoudige aanvraag, samen met enkele foto's van vroeger werk.( mail@muzeuml.be ) // er wordt dan gestreefd om uw plan zo vlug mogelijk uit te voeren.

HOE ONDERSCHEIDT EEN 'IN SITU' TENTOONSTELLING ZICH VAN EEN GEWONE TENTOONSTELLING

'in situ' betekent dat de omgeving (het gebouw, het landschap, de plaatselijke natuur, het licht in het muze'umL - alles samen) meespeelt in het 'creëren' van het tentoon te stellen kunstwerk // men kan het ook zo uitdrukken: geen gewone opstelling van werken, maar één werk, dat zich inspireert op de omgeving // het werk kan ook bestaan uit meerdere werken, die op elkaar inspelen en samen een eenheid vormen // de toeschouwer ervaart een eenheid (omgeving, de binnen - en buitenruimte, het licht enz en het werk zelf )

EENMAAL U DE GOEDKEURING VAN HET SELECTIE-TEAM HEBT, KRIJGT U VRIJ SPEL HOE HET UIT TE VOEREN

het mecenaat van de familie callebert ten voordele van het muze’umL beperkte zich tot de bouw en de aanleg van de site plus het continue onderhoud // daardoor zullen de interventies van de kunstenaars (of galerieën of musea) onder hun verantwoordelijkheid en bevoegdheid gebeuren // er kan beroep gedaan worden op het muze'umL- team om mee te denken over de uiteindelijke presentatie van de werken. //  voor financies kan indien nodig gezamenlijk gezocht worden naar een sponsor.

er zijn 4 expo’s per jaar, gebonden aan het seizoen en starten telkens rond 21 mrt, 21 juni, 21 sept en 21 dec

u kiest of u een vernissage voor uzelf wenst of een openlijke vernissage voor iedereen. in dit laatste geval biedt het muze’umL de openingsreceptie aan met een drankjeop de eerste dag van de tentoonstelling zelf (zondag van 15 tot 17u) // de uitnodigingen worden normaal ontworpen door de grafische ontwerpers van het muze’umL // alle publiciteit gaat via e-mail en geschikte websites //  muze’um L is verbonden aan de belgische cultuurdatabankwww.cultuurdatabank.be

de exposant(en) geven cv, uitleg en foto’s op voorhand en die worden bondig gepresenteerd // boeken en documentatie kunnen uiteraard ter inzage worden neergelegd //

alhoewel de verkoop niet het oorspronkelijke doel is, wordt de verkoop uiteraard toegestaan // van de publieksprijs inclusief btw, gaat bij verkoop minimaal 25 delen als donatie naar het muze’umL en 75 delen naar de kunstenaar, gallerie of museum.

AGENDA 2017 - 2018

EXPO 1 / 2017 :   18 dec 2016 - 05 mrt 2017 : bea crèvecoeur / BE plus tentoonstelling resultaten 1st internationale oproep tot participatie
EXPO 2 / 2017 :   19 mrt - 21 mei 2017 : "wolkenjagers, beeld en klanklandschappen" / greet tanghe / BE & filip dewaele / BE
EXPO 3 / 2017 :   08 juni - 20 aug 2017 : "persist by day to relinquish at night" , duo ilse van roy / BE - jesse magee / US-DE
EXPO 4 / 2017 :   24 sept - 03 dec 2017 : 'in situ' installatie / carte blanche aan valérie vogt / BE

EXPO 1 / 2018 :   17 déc 2017 - 04 mrs 2018 : 'in situ' installatie / carte blanche aan . . .*
EXPO 2 / 2018 :   18 mrt - 03 jun 2018 : 'in situ' installatie / carte blanche aan monique thomaes / BE
EXPO 3 / 2018 :    juni 2018 : 'in situ' installatie / carte blanche aan "la fondation zinsou" / BÉNIN
EXPO 4 / 2018 :   16 sept - 02 dec 2018 : 'in situ' installatie / carte blanche aan . . .*

* deze periodes zijn nog vrij voor kunstenaars die graag een in situ installatie willen uitvoeren in of rond het muze'umL

 

 

 

MUZE’UM L
MUZE’UM LICHT & LANDSCHAP

bergstraat 23, zilverberg-roeselare, belgium   O 03°07’45” / N 50°55’12”
www.muzeuml.be // info@muzeuml.be // www.lightmeridian.org // info@lightmeridian.org
donatie rekening: BE10 3631 3854 1504