MUZE'UM L, Licht en Landschap ligt op de meridiaan 3°7'45" ten oosten van greenwich / architect    marc van schuylenbergh

MUZE'UM L, Licht en Landschap ligt op de meridiaan 3°7'45" ten oosten van greenwich / architect marc van schuylenbergh

MUZE'UM L, MUZE'UM LICHT & LANDSCHAP    

EEN PRIVAAT MUZEUM : EEN HEDENDAAGSE BELEVINGS-ARCHITECTUUR OP DE LICHTMERIDIAAN MET ZONNELICHT ALS KUNSTWERK

de stad roeselare in samenspraak met de provincie west vlaanderen en het agentschap voor natuur en bos hebben de idee opgevat om van de regio ‘de bosmolens’ een recreatiezone te maken // veel groen, uitzichten, wandelpaden en cultuur // aan de familie callebert in de bergstraat vroegen ze om mee te werken op het gebied van cultuur: de initiatiefnemers dachten vooral aan het plaatsen van sculpturen // daar dit wegens vele factoren niet mogelijk bleek, opteerde de familie callebert om een architecturale ingreep in het landschap te doen als een reuze sculptuur, die zowel van buiten als binnenin bekeken en aangevoeld kan worden.

de eerste besprekingen met de architect monden uit in een eenvoudige langwerpige doos van 30 x 10 m en 3 m hoog waarvan 1,80 m boven de grond (de hoogte van een mens) zou uitsteken om zich als een lange muur in het landschap te laten integreren.
onder de grond zou een ruimte gecreëerd worden voor tentoonstellingen en evenementen // de architectuur en de toegepaste architectuurelemenen zouden de voornaamste rol spelen in verband met de zon als lichtbron

"een ongewoon concept: een ode aan de natuur, met de lichtmeridiaan en de zon als hoofdrolspelers"  architraaf, feb 2015 / nr183

Schermafbeelding 2016-10-18 om 12.12.37.png

de geometrie en verhoudingen van muren, bodem, plafond en open ruimtes werden dermate uitgerekend dat het licht met de schaduwen een dagelijks nieuw effect zou creëren, uur per uur, het ganse jaar door.

Schermafbeelding 2017-12-02 om 15.42.49.png

de zon belicht het gebouw van oost over zuiden naar het westen // het vooraanzicht (noorden) blijft de ganse dag in de schaduw en het achteraanzicht in het zuiden wordt volledig door de zon belicht // precies wanneer de zon pal in zijn zenith staat (hoogste punt aan de hemel) valt er geen schaduw links en rechts // zo kwam de idee om de plaatselijke lengtegraad (3°7’45”O) zichtbaar te maken // de architect marc van schuylenberg stelde voor om dwars door het dak heen een spleet van 50 cm te maken zodat het zonnelicht als een voorbijschuivende lichtstreep op de bodem valt.

en zie nu wat er gebeurt wanneer de zon in het zenith staat: er ontstaat op de grond een lijn van de ene muur-inkeping naar de andere: deze “LICHTLIJN” gaf de naam aan het gebouw: MUZE’UM L, LICHT & LANDSCHAP, waarbij de Z refereert naar de muze, de inspiratiebron voor kunstenaars, de L aan de Lichtlijn alsook L voor Landschap waarin het gebouw wordt geïntegreerd

openingsuren klick hier

 2 OCT 2016 rond 18:00

2 OCT 2016 rond 18:00

MUZE'UM L STAAT MIDDENIN DE SITE ZILVERBERG

het wandelparcours van de site bestaat uit meerdere terreinen, die elke dag van 11 tot 17 u bezocht kunnen worden.
 
 

MUZE'UM L /  MERIDIAAN

na de opening werd de vraag geopperd om die lichtlijn te laten uitdeinen naar noord- en zuidpool // dat bracht een goede internationale plaatsbepaling voor het muze'um L // via google earth kwamen we tot de ontdekking dat die lengtegraad, vertrekkend uit de noordpool in europa binnenloopt op de LICHT-TOREN van het casino van blankenberge en europa verlaat aan de middellandse zee via de LICHT-TOREN van palamos in spanje //
deze toevalligheid gaf de inspiratie om de lichtlijn van het muze'um op de lengtegraad 3°7’45” de “LICHTMERIDIAAN" te noemen. //
een meridiaan is een lengtegraad waar de zon op de reële middag op dezelfde tijd in het zenith schijnt.

meridiaan-door-afrika.jpg
meridiaan-door-oceaan.jpg

achterzijde gans de dag belicht door de zon

 WINTERZON

WINTERZON

MUZE’UM L / EEN ODE AAN DE NATUUR

de meridiaan wordt in het landschap zichtbaar gemaakt door een rechte groene lijn 'andere' beplanting in de velden* // verder wordt de natuur via ingrepen in architectuur of landschap opgedeeld, ingelijst en in detail getoond // de waarneming ervan op het juiste moment genereert verwondering, verrassing en enthousiasme en is uiteraard voorbijgaand // ervaar het groots en traag bewegend licht in de patio en de felle en warme lichtgloed in het amfitheater // ontdek alle in situ manifestaties en wees ervan bewust dat vele in situ werken gemaakt zijn om open te bloeien op het juiste moment // kom terug //

MUZE'UM L /  ALGEMEEN INFO PUNT VAN HET PROJECT
"DE LIGHT MERIDIAN,MERIDIAN OF ART”

zo ontstond de idee om rondom die lijn kunst aan te brengen // dit vergt natuurlijk een grotere aanpak en kan deze private instelling geen gewicht in de schaal leggen om op private of officiële terreinen kunstwerken te plaatsen of andere culturele evenementen te organiseren //

de stad blankenberge was geïnteresseerd om aan het project "de lichtmeridiaan, meridiaan voor de kunst" mee te doen, waarna er verder andere steden zouden kunnen volgen. dit is evenwel niet de taak van het muze’um L maar een voorbeeld voor een samenwerking tussen private, nationale, provinciale en stedelijke instanties //

  de meridiaanlijn werd in het landschap in gebruik genomen op 21 maart 2015 door de lokale landbouwer (agricultural art)

de meridiaanlijn werd in het landschap in gebruik genomen op 21 maart 2015 door de lokale landbouwer (agricultural art)

MUZE’UM L / EEN KATALYSATOR VOOR CULTURELE EVENEMENTEN ROND LICHT, LIJN EN LANDSCHAP.
U KRIJGT ALS KUNSTENAAR "CARTE BLANCHE" VOOR UW CREATIVITEIT

u bent beeldkunstenaar, musicus, geluidskunstenaar, literair actief, architect of landschapsvormgever, fotograaf of videokunstenaar, ingenieur of technicus, u bent geïnteresseerd in geneeskunde, in elektromagnetische golven en patronen en wat nog meer, dan wil het muze'um L u helpen // het functioneert in OPEN SOURCE en tracht als katalysator uw project op de best mogelijke wijze 'in situ' voor te stellen // het muze’um L werkt als een katalysator voor creaties rond licht, lijn en landschap en staat ter beschikking van ieder die zich aangesproken voelt via om het even welke discipline iets in-situ te bedenken, voor te stellen, uit te voeren, tentoon te stellen, etc... //i

MUZE'UM L / 'IN SITU' KUNST OP HET JUISTE OGENBLIK

‘schoonheid is de schittering van het ware’  plato // 'in the right light, at the right time, everything is extraordinary' aaron rose

om kunst aan te brengen op en rond de lichtmeridiaan is 'in situ' art de meest aangewezen discipline // hedendaagse 'in situ' kunst verwijst naar een artistieke methode die het kunstwerk aan de home site verbindt // 'In situ' kunst beschrijft ook werk dat de plaats waar het is geïnstalleerd weerspiegelt.
(de meest bekende 'in situ' kunst is land art, waarbij meestal rekening wordt gehouden met de omgeving waarin het kunstwerk wordt uitgeoefend).

In de overdekte binnenruimte van het muze'um L wordt de belichting de motor voor allerlei continue of efemere kunstevenementen en 'in situ' experimenten, die vooral te maken hebben met ‘licht’, ‘lijn’ of ‘landschap’ zoals tentoonstellingen, kleinschalige concerten of literaire acts, etc. // in de natuurtuin achteraan is er plaats voor kunst-ingrepen // het muze’um L verleent zijn neutrale basis aan iedereen die wil samenwerken om een ongecompliceerde natuurlijke schoonheid en harmonie in de kijker te zetten.

 

  DE LICHTMERIDIAAN UITGEWERKT ALS ALLEE OP DE SITE ACHTERAAN SAMEN MET KUNSTWERKEN VAN WILLY CAUWELIER EN JOOST LAROY

DE LICHTMERIDIAAN UITGEWERKT ALS ALLEE OP DE SITE ACHTERAAN SAMEN MET KUNSTWERKEN VAN WILLY CAUWELIER EN JOOST LAROY

zie: DE LICHTMERIDIAAN

zie ook: HUIDIGE EXPO

 

continu geleide bezoeken iedere zondag van 14 tot 17u ivm architectuur / de echte middag / de lichtmeridiaan  / de expo van het ogenblik

 

MUZE'UM L/  SEDERT 14 JUNI 2017 WERD HET MUZE'UM L BENOEMD TOT
CULTURELE AMBASSADEUR VAN DE STAD ROESELARE