MUZE'UM L, Licht en Landschap ligt op de meridiaan 3°7'45" ten oosten van greenwich  /   architect marc van schuylenbergh

MUZE'UM L, Licht en Landschap ligt op de meridiaan 3°7'45" ten oosten van greenwich  /   architect marc van schuylenbergh

MUZE'UM L, MUZE'UM LICHT & LANDSCHAP    

EEN PRIVAAT MUZEUM : EEN HEDENDAAGSE BELEVINGS-ARCHITECTUUR OP DE LICHTMERIDIAAN

MET DAGLICHT ALS KUNSTWERK

het privaat muze'um L functioneert als een monumentale lichtgenerator, die de lokale lengtegraad tot een lichtmeridiaan transformeert en waarbij de centrale kunstenaar de zon is.
een manshoog uitgestrekt wit gebouw ligt op een heuvel tussen het blauw en het groen // een traploze gang leidt je naar beneden onder een ingekaderde hemel // luister naar je echo // door een overlangse inkeping in de breedte van het muze'um L, zet het zonlicht de lengtegraad 3°7'45" oosten in een lichtlijn om // iedere dag op de 'echte' lokale middag staat de zon enkele ogenblikken loodrecht op deze lichtmeridiaan // 1 uur vóór tot 1 uur na dit moment schets de zon een groots geometrisch licht en schaduwspel in de patio : het is kijken naar de tijd

4 JUN 2016 rond 18:00

4 JUN 2016 rond 18:00

"een ongewoon concept: een ode aan de natuur, met de lichtmeridiaan en de zon als hoofdrolspelers"  architraaf, feb 2015 / nr183

roeselare, site zilverberg: ten zuiden van roeselare ligt een 100 ha gebied ter bevordering van bos en cultuur // de provincie west-vlaanderen, de stad roeselare en het agentschap bos en natuur nemen er de natuur en het bos onder hun hoede // de site zilverberg (2,5 ha) en het privaat muze'um L aan de bergstraat 23 tot 27 willen er graag het gedeelte cultuur uitwerken //

openingsuren klick hier

2 OCT 2016 rond 18:00

2 OCT 2016 rond 18:00

DE SITE ZILVERBERG

het wandelparcours van de site bestaat uit meerdere terreinen, die elke dag van 11 tot 17 u bezocht kunnen worden.
op huidige website kunt u de blauwe referenties aanstippen voor doorverwijzing naar bladzijde

outdoor
A. shelter, info punt voorstel voor licht-meridiaan-lijn, design: jean pierre galeyn
B. wandelpad op de lichtmeridiaan (zie hieronder)
C. sculpturen van joost laroy / 1931-2012   donatie 99 jaar familie laroy
D. patio met zonnetekens / amfitheater
E. wilgenallee leidt naar de archeologische site van het vobow
F. extra muros, voorbehouden aan academies roeselare, menen en ieper (under construction)
indoor
G. de binnenruimte van het muze’um L
 

MUZE'UM L /  MERIDIAAN

op exact 3°7’45” ten oosten van 0° lengtegraad greenwich loopt een ingebeelde noord-zuid lijn over de zilverberg site // dit gebied omvat de archeo-site “oude zilverberg”, enkele verspreide percelen in het landschap voor artistieke activiteiten van derden en het Muze’um L: Muze'um Licht en Landschap // deze noord-zuid lijn of lengtegraad dwarst niet alleen het muze'um L, maar ook zeeën en oceanen, europa (belgië, frankrijk, spanje), afrika, antarctica en aan gene zijde van de aardbol dwarst ze de volledige stille oceaan nabij de datumlijn.

meridiaan-door-afrika.jpg
meridiaan-door-oceaan.jpg
LICHTLIJN 1/2 UUR VÓÓR HET ZONNEHOOGTEPUNT

LICHTLIJN 1/2 UUR VÓÓR HET ZONNEHOOGTEPUNT

LICHTLIJN OP HET ZONNEHOOGTEPUNT ZELF

LICHTLIJN OP HET ZONNEHOOGTEPUNT ZELF

LICHTLIJN 1 UUR NA HET ZONNEHOOGTEPUNT

LICHTLIJN 1 UUR NA HET ZONNEHOOGTEPUNT

WINTERZON

WINTERZON

MUZE’UM L / EEN ODE AAN DE NATUUR

de meridiaan wordt in het landschap zichtbaar gemaakt door een rechte groene lijn 'andere' beplanting in de velden* // verder wordt de natuur via ingrepen in architectuur of landschap opgedeeld, ingelijst en in detail getoond // de waarneming ervan op het juiste moment genereert verwondering, verrassing en enthousiasme en is uiteraard voorbijgaand // ervaar het groots en traag bewegend licht in de patio en de felle en warme lichtgloed in het amfitheater // ontdek alle in situ manifestaties en wees ervan bewust dat vele in situ werken gemaakt zijn om open te bloeien op het juiste moment // kom terug //

de meridiaanlijn werd in het landschap in gebruik genomen op 21 maart 2015 door de lokale landbouwer (agricultural art)

de meridiaanlijn werd in het landschap in gebruik genomen op 21 maart 2015 door de lokale landbouwer (agricultural art)

MUZE’UM L / EEN KATALYSATOR VOOR CULTURELE EVENEMENTEN ROND LICHT, LIJN EN LANDSCHAP.
U KRIJGT ALS KUNSTENAAR "CARTE BLANCHE" VOOR UW CREATIVITEIT

u bent beeldkunstenaar, musicus, geluidskunstenaar, literair actief, architect of landschapsvormgever, fotograaf of videokunstenaar, ingenieur of technicus, u bent geïnteresseerd in geneeskunde, in elektromagnetische golven en patronen en wat nog meer het muze'um L wil u helpen // het functioneert in OPEN SOURCE en tracht als katalysator uw project op de best mogelijke wijze 'in situ' voor te stellen // het muze’um L werkt als een katalysator voor creaties rond licht, lijn en landschap en staat ter beschikking van ieder die zich aangesproken voelt via om het even welke discipline iets in-situ te bedenken, voor te stellen, uit te voeren, tentoon te stellen, etc... // zowel ter plaatse als op de lichtmeridiaan

MUZE'UM L / 'IN SITU' KUNST OP HET JUISTE OGENBLIK

‘schoonheid is de schittering van het ware’  plato // 'in the right light, at the right time, everything is extraordinary' aaron rose

hedendaagse 'in situ' kunst verwijst naar een artistieke methode die het kunstwerk aan de home site verbindt.
'In situ' kunst beschrijft ook werk dat de plaats waar het is geïnstalleerd weerspiegelt.
(de meest bekende 'in situ' kunst is land art, waarbij meestal rekening wordt gehouden met de omgeving waarin het wordt uitgeoefend).

In de overdekte binnenruimte wordt de belichting de motor voor allerlei continue of efemere kunstevenementen en 'in situ' experimenten, die vooral te maken hebben met ‘licht’, ‘lijn’ of ‘landschap’ zoals tentoonstellingen, kleinschalige concerten of literaire acts, etc. // in de natuurtuin achteraan is er plaats voor kunst-ingrepen // het muze’um L verleent zijn neutrale basis aan iedereen die wil samenwerken om een ongecompliceerde natuurlijke schoonheid en harmonie in de kijker te zetten.

MUZE'UM L /  ALGEMEEN INFO PUNT VAN HET PROJECT "DE LICHT MERIDIAAN,KUNST OP EEN LIJN"
DAT ONDERLING 'IN SITU' KUNST VERBINDT

blankenberge in belgium (casino lighthouse) / roeselare in belgium (general info point lightmeridian) / palamós in spain (el faro lighthouse) / those 3 cities present a project named: the light-meridian-line, an interconnecting art line / by putting artworks and moving museums on that light-meridian line, it will harmoniously interconnect countries, municipalities, land owners, art galleries, artists, natural beauty and contemporary art.

zie: DE LICHTMERIDIAAN

zie ook: HUIDIGE EXPO

 

continu geleide bezoeken iedere zondag van 14 tot 17u ivm architectuur / de echte middag / de lichtmeridiaan  / de expo van het ogenblik

 

MUZE'UM L/  SEDERT 14 JUNI 2017 WERD HET MUZE'UM L BENOEMD TOT
CULTURELE AMBASSADEUR VAN DE STAD ROESELARE