metalen paaltjes tonen de plaats van vermoedel  ijk paalsporen van een nederzetting

metalen paaltjes tonen de plaats van vermoedelijk paalsporen van een nederzetting

                                                                                                     op E bevindt zich de archeosite "oude zilverberg"

                                                                                                     op E bevindt zich de archeosite "oude zilverberg"

OPGRAVINGEN

plaats: GPS: 50° 55’ 16” N, 3° 7’ 41” E  //  noordelijke flank van de zilverberg - roeselare, hoogte 39 - 45m
periode van het onderzoek: 26 / 03 / 2002 - 28 / 04 / 2006
C14 datering op de houtskool-bodemstalen door het koninklijk instituut voor het kunstpatrimonium: hoofdzakelijk 2290-2130 vóór Chr. en deels 690-890 na Chr.
research-team van amateurarcheologen gegroepeerd onder V.O.B.o.W. (Vereniging voor Oudheidkundig Bodemonderzoek West-Vlaanderen)
en WAR (Werkgroep Archeologie Roeselare) // algemene leiding: jozef goderis

VONDSTEN

belangrijkste vondst: 28 op meerdere lijnen gerichte paalsporen van een nederzetting, te situeren in de overgang van het einde van de nieuwe steentijd (neolithicum) naar de bronstijd  // andere: werktuigen in silex/vuursteen, potscherven uit de gallo-romeinse tijd en de middeleeuwen.

BESLUIT

nomaden trokken eeuwen lang over de zilverberg als jagers – verzamelaars  //  zij waren volledig afhankelijk van wat de natuur hen te bieden had
op het einde van de nieuwe steentijd hebben landbouwers en veetelers.zich hier permanent gevestigd

HEDENDAAGSE VISUALISATIE

op de gevonden paalsporen van het bouwsel in hout en stro, staan thans metalen pijlers, niet als een reconstructie, maar als ‘herinnering aan’
een hedendaagse installatie door ‘art in situ team’

 

Schermafbeelding 2015-05-28 om 10.33.18.png

meer info vobow